ฉันต้องการขอฟีเจอร์สำหรับ TradingView ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคำขอของฉันได้รับแล้ว?

คุณสามารถตรงไปที่ Reddit เพื่อขอฟีเจอร์ นอกจากนี้คุณสามารถมีส่วนร่วมกับ Twitter ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นใหม่ของเราและดูการใช้งานบางส่วน หากคุณมีปัญหาใด ๆ และไม่สามารถติดต่อได้ Twitter ยังเป็นช่องทางที่ดีในการติดต่อ เรามีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบชุมชนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้คำตอบที่เป็นประโยชน์หรือชี้ให้คุณไปในทิศทางที่ถูกต้อง