ฉันจะซ่อนสถานะการเปิดของตลาดได้อย่างไร?

ถ้าท่านต้องการที่จะซ่อนสถานะการเปิดของตลาด ให้ท่านดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เปิดเมนู เส้นสถานะ (คลิกขวาบนจุดสีเขียว) และทำให้แน่ใจว่ามีเครื่องหมายถูกถัดจากเส้น ตามภาพตัวอย่างด้านล่าง
  2. ทำการปิดการแสดงสถานะการเปิดของตลาดโดยคลิกที่ แสดงสถานะการเปิดของตลาด เพื่อเอาเครื่องหมายถูกด้านหน้าบรรทัดออก