อะไรคือความแตกต่างระหว่าง TOTAL, TOTAL2 และ OTHERS ในสัญลักษณ์ตลาดสกุลเงินดิจิตอล?

TOTAL แสดงมูลค่าตลาดรวมทั้งหมดของสกุลเงินดิจิตอลที่มีมูลค่าสูงสุด 125 รายการ

TOTAL2 แสดงมูลค่าตลาดรวมทั้งหมดของสกุลเงินดิจิตอลที่มีมูลค่าสูงสุด 125 รายการ โดยไม่รวมบิทคอยน์ BTC

OTHERS แสดงมูลค่าตลาดรวมทั้งหมดของสกุลเงินดิจิตอลที่มีมูลค่าสูงสุด 125 รายการ โดยไม่รวมบิทคอยน์ BTC และสกุลเงินดิจิตอลที่มีมูลค่าสูงอื่นๆ คุณสามารถดูรายการเหรียญที่ไม่ถูกนับรวมในชาร์ต Total Market Capitalization Dominance ใน หน้าตลาดสกุลเงินดิจิตอล เหรียญที่ไม่ถูกนับรวมจะถูกแสดงในหน้าชาร์ตตลาดอื่นๆ OTHERS