ระยะเวลาของแท่งแผนภูมิมีไว้เพื่อสิ่งใด?

คุณสามารถใช้ TradingView ในการกำหนดแท่งแผนภูมิบนพื้นฐานของระยะเวลาได้ โดยเริ่มจาก 1 นาที ไปจนถึง 12 เดือน ซึ่งทำงานในลักษณะเดียวกันกับ แผนภูมิแบบเรนจ์ราคา กรอบเวลาที่มากขึ้นหมายถึงโอกาสที่เพิ่มมากขึ้น! กรอบเวลาที่เป็นที่นิยมนั้นได้รวมไว้ในกรอบเวลามาตรฐานแล้ว ผู้ใช้งานบนแผนบริการแบบจ่ายเงินสามารถกำหนดกรอบเวลาใดๆ ตามที่ต้องการได้ ตัวอย่างเช่น 7 นาที, 12 นาที หรือ 5 ชั่วโมงสำหรับทุกตราสารทางการเงิน สำหรับผู้ใช้งานในแผนบริการแบบ PREMIUM สามารถใช้กรอบเวลาในระดับวินาทีเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาในระดับที่เล็กที่สุด โปรดทราบว่ากรอบเวลาระดับวินาทีถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วและไม่สามารถปรับแต่งได้