ข้อมูลทางการเงินคืออะไร?

ข้อมูลทางการเงินคือสิ่งที่นักลงทุนใช้ในการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและการเงินของบริษัท เป็นวิธีที่พวกเขาตัดสินใจว่าหุ้นมีมูลค่าสูงเกินไปหรือต่ำเกินไป งานประเภทนี้โดยทั่วไปเรียกว่าการวิเคราะห์พื้นฐาน

ข้อมูลทางการเงินได้มาจากงบกำไรขาดทุน, งบดุล และงบกระแสเงินสดของบริษัท นักลงทุนใช้ข้อมูลนี้เพื่อเปรียบเทียบบริษัท สร้างอัตราส่วน (ราคาต่อรายได้ หนี้ต่อทุน ฯลฯ) และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการลงทุนที่เฉพาะเจาะจง

โปรดทราบว่าข้อมูลของเราอาจแตกต่างจากข้อมูลที่แสดงในแหล่งอื่น สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ข้อมูลทางการเงินที่จัดทำโดย FactSet

ข้อมูลทางการเงินใดที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม TradingView?

หากต้องการดูข้อมูลทางการเงินที่มีอยู่ทั้งหมด ให้กดปุ่มอินดิเคเตอร์ที่แผงด้านบนของชาร์ตและเลือกแท็บการเงินในหน้าต่างที่เปิด:

ในการเริ่มต้น เลือกส่วนที่คุณสนใจทางด้านขวาของหน้าต่าง คุณสามารถเลือกงบกำไรขาดทุน, งบดุล, กระแสเงินสด หรือสถิติ นี่คือคำอธิบายของแต่ละส่วนที่จะช่วยแนะนำคุณไปยังสถานที่ที่เหมาะสม:

งบกำไรขาดทุน — ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับรายได้, ต้นทุน, กำไร และขาดทุนของบริษัทในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ส่วนงบกำไรขาดทุนเป็นที่ที่คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกำไรของบริษัท

งบดุล — เจาะลึกสินทรัพย์, หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ส่วนงบดุลคือวิธีที่คุณประเมินโครงสร้างเงินทุนของบริษัท

กระแสเงินสด — วิเคราะห์เงินสดเข้าและออกจากบริษัท ณ จุดใดเวลาหนึ่ง วิจัยกระแสเงินสดอิสระของบริษัทและเงินสดของบริษัทจากกิจกรรมเฉพาะ

สถิติ — เปรียบเทียบ, หาความแตกต่าง และศึกษาการประเมินมูลค่าของบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน ตรวจสอบอัตราส่วน เช่น ราคาต่อกำไร ราคาต่อขาย และราคาต่อหนังสือ

ข้อมูลทางการเงินสามารถใช้ได้ในช่วงเวลาต่างๆ รวมถึงปีบัญชี (รายปี) ไตรมาส (รายไตรมาส) หรือ 12 เดือนหลัง (TTM) บางบริษัทไม่มีข้อมูลรายไตรมาสเนื่องจากการรายงานเฉพาะในประเทศต่างๆ หรือหากบริษัทใหม่ยังไม่มีรายงานประจำไตรมาสหรือประจำปีอย่างเป็นทางการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

คุณสามารถดูข้อมูลทางการเงินได้อย่างไร?

กดปุ่มการเงินที่ด้านบนสุดของแผนภูมิของคุณ จากนั้นเลือกส่วนที่คุณสนใจ (งบกำไรขาดทุน งบดุล กระแสเงินสด หรืออัตราส่วน) และคลิกที่ตัวบ่งชี้ที่คุณต้องการ แผนภูมิที่มีข้อมูลทางการเงินที่เลือกจะเปิดขึ้น และคุณสามารถดูได้ตลอดช่วงระยะเวลาที่มี