ทำไมจึงไม่มีข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส?

งบการเงินจะเผยแพร่ตามช่วงเวลาที่ต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศ ในขณะที่ บริษัทในอเมริกาเผยแพร่รายงานไตรมาสละครั้ง บริษัทในยุโรปหลายแห่งเผยแพร่รายงานทุก ๆ หกเดือนหรือปีละครั้ง

หากบริษัท เผยแพร่รายงานทุก ๆ 6 เดือนข้อมูลในสาขาการเงินรายไตรมาสจะไม่ปรากฏ

ด้านล่างเป็นตารางความถี่การรายงานทั่วไป (สำหรับประเทศที่ บริษัทส่วนใหญ่ปฏิบัติตามความถี่ที่แน่นอน):

ประเทศ

ความถี่ในการรายงาน

ออสเตรีย

รายครึ่งปี

เบลเยียม

รายครึ่งปี

ฝรั่งเศส

รายครึ่งปี

เยอรมนี

รายครึ่งปี

อินเดีย

รายไตรมาส

อิตาลี

รายครึ่งปี/รายไตรมาส

โปแลนด์

รายไตรมาส

รัสเซีย

รายครึ่งปี/รายไตรมาส

สิงคโปร์

รายครึ่งปี/รายไตรมาส

สเปน

รายครึ่งปี/รายไตรมาส

สวิตเซอร์แลนด์

รายครึ่งปี

สหราชอาณาจักร

รายครึ่งปี/รายไตรมาส

เป็นที่น่าสังเกตว่าข้อมูลนี้ไม่เป็นสากลแต่ละ บริษัทอาจเผยแพร่งบการเงินของพวกเขาโดยไม่ปฏิบัติตามความถี่ที่ระบุไว้ข้างต้น