ทำไมข้อมูลทางการเงินแตกต่างจากแหล่งอื่น?

ข้อมูลทางการเงินถูกรวบรวมตามกฎและมาตรฐานของ GAAP, SEC และ FASB ด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปได้ที่จะทำการเปรียบเทียบข้อมูล สำหรับตราสารทางการเงินต่างๆ ของบริษัทในแต่ละประเทศ และในแต่ละอุตสาหกรรม สำหรับช่วงเวลาต่าง ๆ กันได้

ผู้ให้บริการข้อมูลของเราคำนึงถึงคุณสมบัติการรายงานที่ไม่เหมือนใครในแต่ละประเทศและแต่ละบริษัท จากข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลหลัก (รายงาน บริษัท ประจำปีและระหว่างกาล) ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ผู้ให้บริการข้อมูลของเราคำนึงถึงข้อตกลงทางบัญชีที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงมาตรฐาน IASC ที่เกิดขึ้นใหม่

เนื่องจากผู้ให้บริการข้อมูลทางการเงินหลักของเรา ทำการปรับข้อมูลตามวิธีการมาตรฐาน ข้อมูลทางการเงินอาจไม่ตรงกับข้อมูลที่ระบุในรายงานประจำปีหรือระหว่างกาล ดังนั้นหากตัวเลขมาตรฐานที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรานั้นแตกต่างจากตัวเลขที่รายงานก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเลขนั้นไม่ถูกต้อง ตัวเลขที่ระบุได้รับการปรับปรุงตามขั้นตอนการบัญชีมาตรฐาน

ทำไมต้องเป็นข้อมูลมาตรฐาน?

  • แม้จะคำนึงถึงข้อกำหนดทางบัญชี GAAP, SEC และ FASB บริษัทต่างๆก็มีแนวทางที่แตกต่างอย่างสูงในการนำเสนอข้อมูลทางการเงิน
  • วิธีการเปิดเผยข้อมูลแตกต่างกันอย่างมากระหว่าง บริษัท และอุตสาหกรรม
  • บริษัท ที่รายงานในช่วงต้นปี (เช่นมีนาคม 2544สำหรับปีงบประมาณ 2544) สามารถทำการเปรียบเทียบแบบอคติหากไม่ได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม
  • หลายประเทศมีขั้นตอนการบัญชีเฉพาะของตนเอง