ฉันไม่สามารถส่ง webhook ไปยัง URL ที่มีหมายเลขพอร์ท

เรายอมรับให้ใช้งาน URL ที่ใช้พอร์ทหมายเลข 80 และ 443 เท่านั้น การ Request บน URL ด้วยพอร์ทหมายเลขอื่นๆ นั้นจะถูกปฏิเสธ

โปรดทราบว่าในปัจจุบันนี้ IPv6 ไม่สามารถใช้งานได้กับ webhooks แต่มันอาจถูกพัฒนาให้ใช้งานได้ในอนาคต