สภาพคล่องที่มีอยู่ในระดับราคาที่แตกต่างกันของตลาด (DOM)

สภาพคล่องที่มีอยู่ในระดับราคาที่แตกต่างกันของตลาดคืออะไร?

สภาพคล่องที่มีอยู่ในระดับราคาที่แตกต่างกันของตลาดหรือเป็นที่รู้จักในนาม สมุดออเดอร์ เป็นหน้าต่างที่แสดงจำนวนของออเดอร์การซื้อ และออเดอร์การขายที่ปรากฏอยู่ในระดับราคาต่างๆ ของสินทรัพย์นั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ระดับราคาปัจจุบันนั้นคื 1$ หน้าต่าง DOM จะแสดงจำนวนออเดอร์ที่มีอยู่ที่ราคา $0.90, $1.05 เป็นต้น มันเป็นเครื่องมือที่เยี่ยมยอดในการดูระดับของอุปสงค์และอุปทานว่าอยู่ที่ระดับต่างๆ

ฉันจะเปิดดู DOM ได้อย่างไร?

  • เชื่อมต่อกับบัญชีซื้อขายของโบรคเกอร์ที่สนับสนุนข้อมูลระดับ 2 (TradeStation, CQG, AMP, Tradovate, iBroker หรือ Alor)
  • คลิกปุ่ม DOM ที่แถบเครื่องมือด้านขวามือของชาร์ต
  • หน้าต่าง DOM ของสินทรัพย์ปัจจุบันจะแสดงขึ้น
  • ถ้ามันไม่มีรายการแสดงขึ้น หมายถึงว่าสัญลักษณ์ที่คุณกำลังดูอยู่นั้นไม่สามารถทำการซื้อขายได้ผ่านโบรคเกอร์นั้น

ส่วนประกอบสำคัญของหน้าต่าง DOM อธิบายดังนี้

คำอธิบาย:

ช่องราคา [2] สำหรับการเปิดออเดอร์

ปริมาณของราคา Bid [4] ราคา Ask [11]

กำไร/ขาดทุน [12] สำหรับโพซิชั่นที่เปิดทั้งหมด โดยทำการคลิกที่มัน คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองเป็น - จำนวนเงิน/pips/%

ขนาดของโพซิชั่น [13]

DOM ใช้ข้อมูลจากไหน?

ข้อมูลนั้นถูกส่งตรงมาจากโบรคเกอร์ ข้อมูลในหน้า DOM และข้อมูลบนชาร์ตอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการใช้แหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ข้อมูลนั้นถูกแสดงในรูปแบบกึ่งถาวร นั่นหมายถึง แถวของราคาจะคงที่ในขณะที่ราคาจะวิ่งอยู่ภายในเรนจ์ที่แสดงอยู่ ถ้าราคาเคลื่อนที่สูงหรือต่ำกว่าเรนจ์ที่มองเห็นมันจะทำการปรับระดับให้อยู่ตรงกลางอีกครั้งภายใน 5 วินาที ไอคอนตัวจับเวลา 5 วินาทีอยู่บริเวณตรงกลาง และคุณสามารถปรับระดับให้อยู่ตรงกลางเองได้โดยทำการคลิกที่ปุ่ม [7]

ใช้ล้อเลื่อนของเม้าส์เลื่อนขึ้นลงเพื่อดูราคาที่สูงหรือต่ำกว่าเรนจน์ราคาที่มองเห็นอยู่ ลากเซลล์ขึ้นหรือลง หรือใช้ปุ่มควบคุมด้านล่างบรรทัด

การเปิดและการเปลี่ยนแปลงออเดอร์

การเปิดออเดอร์ทำได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ ซื้อที่ราคาตลาด หรือ ขายที่ราคาตลาด ตัวเลขจะแสดงจำนวนของสินทรัพย์ที่จะถูกซื้อหรือขาย คุณสามารถกำหนดได้ทางด้านบนของหน้าต่าง DOM [1] และมันจะซิงค์กับแถบการซื้อขายที่ลอยอยู่หน้าชาร์ต คุณสามารถเปิดออเดอร์ที่ราคาใดๆ ได้ เมื่อต้องการซื้อ - คลิกช่องราคาที่คุณต้องการในคอลัมน์ด้านซ้ายมือ เมื่อต้องการขาย คลิกช่องราคาในคอลัมน์ด้านขวามือ โดยค่าตั้งต้นออเดอร์เหล่านั้นจะเป็นออเดอร์แบบ Limit ออเดอร์ ในทางโลจิกแล้ว ถ้าคุณต้องการซื้อต่ำกว่าราคาปัจจุบันจะเป็น Limit ออเดอร์ และถ้าคุณต้องการซื้อสูงกว่าราคาปัจจุบันจะเป็น Stop ออเดอร์ [3] สำหรับการขายนั้น ราคาที่สูงกว่าราคาปัจจุบันจะเป็น Limit ออเดอร์ [10] และราคาต่ำกว่าจะเป็น Stop ออเดอร์ อธิบายตามภาพตัวอย่างด้านล่างนี้

ถ้าคุณต้องการเปิดออเดอร์ที่แตกต่างจากค่าตั้งต้นตามที่อธิบายไว้ด้านบน กดปุ่ม CTRL บนคีย์บอร์ดของคุณค้างไว้และคลิกไปที่ช่องที่คุณต้องการ ประเภทออเดอร์จะถูกกลับจาก Stop ↔ Limit คุณสามารถใช้เมนูจากการคลิกขวาเพื่อเปิดออเดอร์

โดยค่าตั้งต้นจะมีหน้าต่างสำหรับการยืนยันการเปิดออเดอร์ ถ้าคุณไม่ต้องการหน้าต่างยืนยัน คุณสามารถทำได้โดยการตั้งค่า

จะเปลี่ยนแปลงออเดอร์ได้อย่างไร

1. คลิกที่ป้ายตัวเลขที่อยู่ถัดจาก DOM – นี่คือป้ายออเดอร์ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าตามต้องการจากนั้นคลิกแก้ไข

2. คลิกและลากป้ายออเดอร์ไปยังระดับราคาใหม่ หน้าต่างลักษณะเดิมจะถูกเปิดขึ้น

สีและความหมาย ออเดอร์ "Limit Buy" และ "Limit Sell" ที่ทำงานอยู่จะเป็นสีเขียว

ออเดอร์ "Stop Buy" และ "Stop Sell" ที่ทำงานอยู่จะเป็นสีแดง

ออเดอร์ "StopLimit Buy" และ "StopLimit Sell" ที่ทำงานอยู่จะเป็นสีเหลือง ระดับของ Limit จะมีสีจางส่วนระดับของ Stop จะเข้มมากกว่า

การยกเลิกออเดอร์

  • ยกเลิกออเดอร์เดียว คลิกเครื่องหมาย X ถัดจากป้ายออเดอร์
  • ยกเลิกออเดอร์ การซื้อทั้งหมด คลิกเครื่องหมาย X ที่อยู่ด้านล่างคอลัมน์การซื้อทาง ด้านซ้าย [5]
  • ยกเลิกออเดอร์ การขายทั้งหมด คลิกเครื่องหมาย X ที่อยู่ด้านล่างคอลัมน์การซื้อทาง ด้านขวา [9]
  • ยกเลิกออเดอร์ทั้งหมด คลิกที่ CXL ALL ทางด้านล่างของหน้าต่าง DOM [ุ6]

คุณสามารถดำเนินการต่างๆ กับโพซิชั่นได้ ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่กับโพซิชั่นของคุณ (การซื้อหรือขาย) ขนาดโพซิชั่นของคุณ [13] จะแสดงเป็นตัวเลขทางด้านบนของ DOM ถ้าคุณได้ซื้ออยู่ (ใน Long โพซิชั่น) ช่องจะเป็นสีฟ้า และถ้าคุณได้ขายอยู่ (ใน Short โพซิชั่น) ช่องจะเป็นสีแดง Long โพซิชั่น (คุณกำลังคาดหวังให้ราคาเพิ่มขึ้นไป!)

Short โพซิชั่น (คุณกำลังคาดหวังให้ราคาลดลงไป!)