อุปกรณ์ของฉันไม่สนับสนุนการใช้งาน ฉันไม่สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้

TradingView ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ในประเทศอินเดีย คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับเหตุผลสำหรับคำสั่งนี้ได้ ที่นี่

iOS

ถ้าคุณเห็นข้อความ "ไม่สนับสนุนการใช้งานบนอุปกรณ์ของคุณ" บน App Store นั่นหมายความว่าอุปกรณ์ iOS ของคุณนั้นเวอร์ชั่นต่ำกว่าเวอร์ชั่น 11 แอพฯ TradingView นั้นรองรับและสนับสนุนการใช้งานบน iOS ตั้งแต่เวอร์ชั่น 11 หรือสูงกว่าเป็นต้นไป

Android

ถ้าคุณเห็นข้อความ "ไม่สนับสนุนการใช้งานบนอุปกรณ์ของคุณ" บน Google Play นั่นหมายความว่าอุปกรณ์ Android ของคุณนั้นเวอร์ชั่นต่ำกว่าเวอร์ชั่น 6 แอพฯ TradingView นั้นรองรับและสนับสนุนการใช้งานบน Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 6 หรือสูงกว่าเป็นต้นไป