อุปกรณ์ของฉันไม่สนับสนุนการใช้งาน ฉันไม่สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้

iOS

ถ้าคุณเห็นข้อความ "ไม่สนับสนุนการใช้งานบนอุปกรณ์ของคุณ" บน App Store นั่นหมายความว่าอุปกรณ์ iOS ของคุณนั้นเวอร์ชั่นต่ำกว่าเวอร์ชั่น 15 แอพฯ TradingView นั้นรองรับและสนับสนุนการใช้งานบน iOS ตั้งแต่เวอร์ชั่น 15 หรือสูงกว่าเป็นต้นไป

Android

ถ้าคุณเห็นข้อความ "ไม่สนับสนุนการใช้งานบนอุปกรณ์ของคุณ" บน Google Play นั่นหมายความว่าอุปกรณ์ Android ของคุณนั้นเวอร์ชั่นต่ำกว่าเวอร์ชั่น 8 แอพฯ TradingView นั้นรองรับและสนับสนุนการใช้งานบน Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 8 หรือสูงกว่าเป็นต้นไป