ฉันจะดาวน์โหลดแอพฯ TradingView ได้จากที่ไหน?

โมบายแอพฯ มีอยู่บน AppStore สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 14.0 หรือสูงกว่า และมีอยู่บน Google Play สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 7.0 หรือสูงกว่า