ชาร์ตหลายกรอบเวลา

สรุป

แผนภูมิหลายกรอบเวลาช่วยให้คุณเห็นกรอบเวลาเพิ่มเติมในแผนภูมิเดียวกัน

อินพุท

AutoTimeFrame

เมื่อเลือกตัวเลือกอัตโนมัติ กรอบเวลาของอินดิเคเตอร์จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติตามกรอบเวลาของแผนภูมิ ดรอปดาวน์เมนูของกรอบเวลาจะถูกละเว้นไป กรอบเวลาอัตโนมัติคือ:

1 วัน สำหรับกรอบเวลาใดๆ ของแผนภูมิที่น้อยกว่า 1 วัน

1 สัปดาห์ สำหรับกรอบเวลาใดๆ ตั้งแต่ 1 วัน ถึง 1 สัปดาห์

1 เดือน สำหรับกรอบเวลาใดๆ ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน

3 เดือน สำหรับกรอบเวลาใดๆ ตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 3 เดือน

12 เดือน สำหรับกรอบเวลาใดๆ ที่มากกว่า 3 เดือน

Calculation

True Range (คำนวณราคาปิดของช่วงเวลาก่อนหน้า), Trading Range (คำนวณค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดสำหรับช่วงเวลาที่เลือก), Heikin Ashi Range (คำนวณ Heikin Ashi High และ Heikin Ashi Low สำหรับช่วงเวลาที่เลือก)

Body

สามารถสลับการมองเห็นของแท่งเทียนขึ้น/ลงและเลือกสีได้