ฉันต้องการเข้าถึงข้อมูล Extended Hours

คุณสามารถแสดงข้อมูล Extended Hours บนแผนภูมิระหว่างวันได้โดยเลือกตัวเลือก Extended ที่มุมล่างขวาหรือในแท็บสัญลักษณ์ในการตั้งค่าแผนภูมิ คุณยังสามารถเปลี่ยนหรือเอาสีที่ไฮไลต์ข้อมูล Extended Hours บนแผนภูมิตามค่าเริ่มต้นได้

โปรดทราบว่าข้อมูล Extended Hours นั้นไม่ได้มีอยู่ในทุกๆตลาดหลักทรัพย์ หากไม่มีข้อมูล Extended Hours สำหรับสัญลักษณ์นั้น ปุ่ม Ext จะไม่ปรากฏที่มุมล่างขวาของแผนภูมิ

อย่างไรก็ตาม ตัวเลือก Extended Hours ในการตั้งค่าแผนภูมิจะยังคงอยู่ แต่จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรหากไม่มีข้อมูล Extended Hours สำหรับสัญลักษณ์นั้น