ชาร์ต/เคอร์เซอร์ช้า

โปรดทราบว่าประสิทธิภาพในการทำงานนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยและองค์ประกอบในหลาย ๆ ส่วน เช่น จำนวนของแท็บการใช้งานของเบราเซอร์ที่เปิดใช้งานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เอ็กซ์เทนชั่น (ต.ย. Adblock) ที่เพิ่มเข้ามาในเบราเซอร์ ระยะเวลานานเท่าไรแล้วที่เบราเซอร์ทำงานโดยไม่ได้มีการรีสตาร์ท เป็นต้น

ในการพยายามแก้ไขการทำงานช้า ไม่ตอบสนองต่อการใช้งาน คุณสามารถลองทำสิ่งเหล่านี้:

  • รีโหลดหน้าจอชาร์ตใหม่อีกครั้ง
  • ปิดและเปิดเบราเซอร์ใหม่อีกครั้ง
  • ปิดแท็บการใช้งานที่ไม่จำเป็น ยกเว้นแท็บชาร์ตของคุณ
  • ปิดการใช้งาน เอ็กซ์เทนชั่น ที่ได้เพิ่มเข้ามาในเบราเซอร์ของคุณ
  • ใช้เบราเซอร์อื่น ๆ