ฉันจะกำหนด Trailing Stop Order ได้อย่างไร?

เปิดแถบการจัดการออเดอร์และคลิกที่ Stop Loss bracket order เพื่อเลือก Trailing Stop จากเมนูโต้ตอบ 

โปรดทราบว่าต้องเป็นบัญชีประเภท V20 เท่านั้น (เหมือนกันกับที่ใช้งานบน OANDA).