ค่าของชาร์ตแบบแท่งไม่ถูกต้อง

บริเวณขอบของแท่งกราฟแบบหนาบนชาร์ตของคุณ คุณจะเจอราคาที่ไม่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับค่าของ OHLC ของราคาในแท่งกราฟปัจจุบัน เหตุผลก็คือ การลดทนความสูงของแท่งกราฟอันเนื่องจากความกว้างของแท่งกราฟ ในภาพด้านล่างคุณจะเห็นลูกศรสีน้ำเงินแสดง AAPL แท่งกราฟ 1 วันแสดงเป็นแท่งกราฟแบบผอม และลูกศรสีแดงกำลังแสดงขอบของ AAPL 1 วัน แสดงผลเป็นแท่งแบบหนา