ฉันจะเปิด/ปิด วงกลมสีของรายได้ ตัวแยก หรือ ปันผล บนชาร์ตได้อย่างไร?

การเปิด/ปิด ปฏิทินเศรษฐกิจบนชาร์ต เปิดหน้าต่างคุณสมบัติชาร์ต ไปที่แถบเหตุการณ์ จากนั้นเลือก ปิด หรือ เปิด แสดงปันผลบนชาร์ต แสดงตัวแยกบนชาร์ต แสดงรายได้บนชาร์ต