ฉันจะพล็อตชุดของแท่งเทียนใหม่บนพื้นฐานของการคำนวณสคริปต์ได้อย่างไร?

การพล็อตชุดของแท่งกราฟหรือแท่งเทียนใหม่ที่ซึ่งค่าของ OHLC นั้นอ้างอิงมาจากการคำนวณของคุณนั้นสามารถทำได้โดยใช้ฟังก์ชัน   plotcandle() หรือ plotbar() หลังจากที่ได้เพิ่มมันเข้าไปยังชาร์ต สคริปต์ที่มีฟังก์ชันพล็อตชุดของแท่งกราฟหรือชุดของแท่งเทียนด้วยพารมมิเตอร์เฉพ่าะ ตัวอย่างเช่น สคริปต์ด้านล่างนี้จะพล็อตชุดของแท่งเทียนสีแดงและเขียวด้วยค่าที่เป็น 2 เท่าของ OHLC แบบปกติของชุดแท่งเทียนหลัก

//@version=3
study("My Script")
plotcandle(open*2, high*2, low*2, close*2, title='Title', color = open < close ? green : red, wickcolor=black)