วิธีรับค่าของตัวแปรเพื่อวัตถุประสงค์ในการ Debugging

ในการแสดงค่าของตัวแปรตัวเลขคุณสามารถพล็อตโดยใช้ฟังก์ชัน plot():

plot(variable_name)
Java

สิ่งนี้ช่วยให้คุณตรวจสอบค่าของตัวแปรในแต่ละแถบแผนภูมิและติดตามความคืบหน้าหากมีการเปลี่ยนแปลง

หากคุณต้องการแสดงค่าของตัวแปรสตริงให้ใช้ฟังก์ชัน label.new():

label.new(bar_index, high, text=syminfo.ticker)
Java

คุณยังสามารถใช้ label.new () เพื่อแสดงค่าของตัวแปรตัวเลขโดยการแปลงเป็นสตริงก่อนโดยใช้ฟังก์ชัน tostring():

label.new(bar_index, high, text=tostring(high))
Java

The label.new() function will only display the last ~50 values of the variable.