จะนำเข้าหรือส่งออกรายการเฝ้ามองได้อย่างไร?

ให้คุณเปิดรายการเฝ้ามองจากแถบเครื่องมือด้านขวามือและเลือก นำเข้ารายการเฝ้ามอง หรือ ส่งออกรายการเฝ้ามอง จากเมนู

โปรดทราบว่า ไฟล์สำหรับนำเข้าจะต้องอยู่ในรูปแบบของไฟล์ .txt  และสัญลักษณ์ควรจะมี คำนำหน้า (prefix) ด้วยชื่อย่อของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการแยกด้วยสัญลักษณ์คอมมา (,) ตามตัวอย่างในไฟล์ที่เกิดจากการส่งออกรายการเฝ้ามอง: