จะกำหนดการแสดงผลและการมองเห็นของวัตถุต่าง ๆ บนกรอบเวลาที่ต่างกันได้อย่างไร

เปิดการตั้งค่าของภาพวาด/วัตถุ เลือกแถบ การมองเห็น และเลือกกรอบเวลา ที่เราต้องการให้วัตถุหรือภาพวาดนั้นถูกแสดง