จะคืนการซ่อน วัตถุ/อินดิเคเตอร์/ชาร์ต ได้อย่างไร?

คลิกบนปุ่ม แผนผังวัตถุ ที่อยู่บริเวณแถบเครื่องมือด้านซ้ายมือ  ใช้ออปชั่นที่เหมาะสมเพื่อ ซ่อน/แสดง หรือ ลบวัตถุ อินดิเคเตอร์ หรือสัญลักษณ์ออกจากชาร์ต