ฉันได้รับข้อความ 'การจัดวางชาร์ตของคุณมีการเปลี่ยนแปลง'

ข้อความนี้หมายความว่า การจัดวางชาร์ตที่คุณกำลังใช้งานอยู่นั้นได้ถูกบันทึกจากที่ใดที่หนึ่ง คุณยังคงสามารถทำงานกับการจัดวางชาร์ตของคุณในหน้าต่างปัจจุบันได้ แต่ถ้าคุณเพิ่มการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และบันทึกมัน การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานในอุปกรณ์อื่น เบราเซอร์ หรือแท็บอื่นจะหายไป เราแสดงข้อความนี้เพื่อทำให้คุณแน่ใจว่า งานและการวิเคราะห์ของคุณจะไม่สูญหายไป