ฉันได้เพิ่มสคริปต์จากสคริปต์ชุมชน แต่มันคำนวณไม่ถูกต้อง และ/หรือ ฉันไม่เข้าใจว่ามันทำงานอย่างไร

สคริปต์ของ สคริปต์ชุมชน ถูกเขียนโดยผู้ใช้งานของ TradingView กรณีที่คุณมีคำถามเกี่ยวกับสคริปต์เหล่านั้น กรุณาติดต่อผู้เขียนได้โดยตรง คุณสามารถค้นหาชื่อเล่นของผู้เขียนได้ที่บริเวณถัดจากชื่อสคริปต์นั้น ๆ ในหน้าต่าง อินดิเคเตอร์