อะไรคือความแตกต่างระหว่างฟิวเจอร์ต่อเนื่อง 1! และ 2!

เรามีข้อมูลฟิวเจอร์ต่อเนื่องบน TradingView เช่น ES1! และ ES2! ความแตกต่างเดียวระหว่าง 1! และ 2! นั้นคือสัญญาเพิ่มเติมในอันที่สอง พูดอีกนัยหนึ่งคือ 1! มีสัญญาปัจจุบันอยู่ทางด้านหน้า ในขณะที่ 2! มีสัญญาถัดไปอยู่ทางด้านหน้า

ตัวอย่างเช่น จากเดือนธันวาคม 2018 ถึงเดือนมีนาคม 2019 สัญญาหลักต่อเนื่องสำหรับ ES1! คือสัญญาของเดือนมีนาคม ESH2019 ซึ่งเป็นสัญญาที่เป็นที่นิยมและมีการซื้อขายอย่างสูง ส่วน ES2! เป็นสัญญาต่อเนื่องที่แสดงสัญญาลำดับถัดไปของเดือน มิถุนายน ESM2019 สำหรับช่วงเวลาเดียวกัน