ราคาสำหรับ CBOE:TNX, FVX และ TYX นั้นมากกว่าปกติ 10 เท่า

ค่าของดัชนี CBOE:TNX, CBOE:FVX, CBOE:TYX ตรงกันกับข้อมูลจาก Cboe.com

http://www.cboe.com/index/dashboard/TYX

http://www.cboe.com/index/dashboard/FVX

http://www.cboe.com/index/dashboard/TNX

ในกรณีที่คุณต้องการค่าที่น้อยกว่า โปรกลองใช้ค่ากราฟที่ปรับแต่งเอง ตัวอย่างเช่น CBOE:TNX/10