ฉันไม่เห็นข้อมูลในอดีตสำหรับคู่สกุลเงินดิจิตอล แม้ว่ามันจะมีการซื้อขายในช่วงเวลาเหล่านั้นมาก่อน

เรามีข้อมูลจากหลากหลายตลาดสกุลเงินดิจิตอล และแต่ละตลาดจะมีข้อมูลเริ่มต้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ถ้าคุณไม่มีจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลจากตลาดสกุลเงินดิจิตอลใดตลาดหนึ่ง โปรดลองค้นหาคู่สกุลเงินดิจิตอลที่ตรงกัน แต่เป็นข้อมูลจากตลาดสกุลเงินดิจิตอลอื่น

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลในอดีตสำหรับ ZRXBTC จากตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล Coinbase มีข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2018 เท่านั้น แต่ในช่องค้นหาสัญลักษณ์คุณสามารถค้นหา คู่สกุลเงินดิจิตอลเดียวกันจากหลายๆ ตลาดสกุลเงินดิจิตอลอื่น ๆ

เมื่อเราใช้งานสัญลักษณ์เดียวกัน แต่มากตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล Binance ข้อมูลในอดีตจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2017