ฉันจะรวมชาร์ตและอินดิเคเตอร์เข้าด้วยกันได้อย่างไร?

เพียงแค่ใช้ตัวเลือก ย้ายไปยัง เปิดเมนูโต้ตอบของอินดิเคเตอร์โดยการคลิกขวาที่ชื่อของมันหรือบริเวณที่มันแสดงอยู่บนชาร์ต เลือก ย้ายไปยัง และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

และมันสามารถที่จะเลือกอินดิเคเตอร์และย้ายมันไปยังส่วนแสดงผลอื่น ๆ ได้โดยการใช้เมาส์เช่นเดียวกัน