วิธีไปยังวันที่ที่ระบุบนชาร์ต

หากต้องการไปยังวันที่ที่ระบุในชาร์ตโดยไม่ต้องเลื่อนดูด้วยตนเอง คุณสามารถเลือกวันที่ที่ต้องการได้โดยใช้แถบเครื่องมือด้านล่าง ซึ่งคุณยังสามารถเลือกช่วงวันที่ที่กำหนดเองได้อีกด้วย