ฉันไม่เห็นรายการเฝ้ามองของฉัน มีการแสดงผลเฉพาะรายละเอียดและข่าว

ส่วนที่เป็นรายการเฝ้ามองน่าจะถูกย่อให้เล็กลงอยู่ เพียงแค่ลากมันลงมาเพื่อแสดงส่วนที่ซ่อนอยู่