ฉันไม่เห็นรายการเฝ้ามองของฉัน มีการแสดงผลเฉพาะรายละเอียดและข่าว