ฉันจะแจ้งผู้ดูแลการใช้งานเกี่ยวกับการละเมิดกฎระเบียบการใช้งานได้อย่างไร?

มีหลายวิธีการสำหรับการแจ้งให้ผู้ดูแลการใช้งานทราบ เกี่ยวกับการละเมิด กฎระเบียบการใช้งาน

  • โดยการคลิกปุ่ม รายงาน ที่อยู่ถัดจาก ไอเดีย/สคริปต์/ความคิดเห็น/ข้อความ ที่ละเมิดกฎการใช้งานข้อใดข้อหนึ่งของเรา
  • หรือส่งข้อความตรงหาหนึ่งใน ผู้ดูแลการใช้งาน ของเรา