ฉันจะอัพเดทสคริปต์ที่เผยแพร่ได้อย่างไร?

ผู้ใช้งานทุกท่านสามารถอัพเดทเวอร์ชั่นปัจจุบันของสคริปต์ที่เผยแพร่ได้ กรุณาเปิด ตัวแก้ไขไพน์เอดิเตอร์ของคุณ จากนั้นกดปุ่ม เผยแพร่สคริปต์ โปรดทำให้แน่ใจว่าการอัพเดทของคุณนั้นอยู่ภายในแท็บการแก้ไข & และนำไปประยุกต์ใช้กับชาร์ต เมื่อคุณได้ทำการเผยแพร่สคริปต์แล้วมันจะแสดงในเมนู เลือกสคริปต์อันที่คุณต้องการอัพเดท แก้ไขฟิลด์คำอธิบายและประเภทของการอัพเดท (side by side หรือ linear) และกดปุ่ม เผยแพร่เวอร์ชั่นใหม่ เพื่อจบการทำงาน