ฉันหาอินดิเคเตอร์ (Volume, MACD, Ichimoku และอินดิเคเตอร์อื่นๆ ไม่เจอ)

อินดิเคเตอร์ที่มีทั้งหมดสามารถหาได้ในหน้าต่าง อินดิเคเตอร์ คลิกปุ่ม อินดิเคเตอร์ที่แถบเครื่องมือด้านบน และพิมพ์ชื่อของอินดิเคเตอร์ที่ต้องการ จากนั้นคลิกบริเวณด้านขวาของอินดิเคเตอร์ที่ต้องการเพื่อใช้งานมัน