ฉันได้เชื่อมต่อกับโบรคเกอร์ของฉันแต่พบข้อความแจ้งข้อผิดพลาด "สัญลักษณ์ที่ไม่สามารถทำการซื้อขายได้" เมื่อพยายามทำการซื้อขาย

กรุณาทำให้แน่ใจว่าท่านได้เลือกสัญลักษณ์ที่ถูกต้อง กรุณาเลือก Forex.com ในเมนูการค้นหาสัญลักษณ์ถ้าท่านต้องการที่จะทำการซืัอขายคู่เงินของโบรคเกอร์ Forex.com

คุณสามารถคลิกเลือกใช้งานในเมนูค้นหาสัญลักษณ์เพื่อดูสัญลักษณ์ที่สามารถทำการซื้อขายทั้งหมดได้