ไส้เทียนของเรนโกะชาร์ตหมายถึงอะไร?

ไส้เทียนแสดงการเคลื่อนไหวของราคาเทียบกับกล่องก่อนหน้า เมื่อมีการก่อตั้งบาร์ขึ้นราคาสามารถเลื่อนขึ้นหรือลงได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงมากพอที่จะสร้างกล่องใหม่ การเคลื่อนไหวของราคานั่นคือสิ่งที่ไส้เทียนแสดง

ไส้เทียนถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นในแผนภูมิเรนโกะ คุณสามารถปรับสีไส้ตะเกียง & เปิด / ปิดได้ในแท็บ สัญลักษณ์ ของกล่องโต้ตอบ การตั้งค่า แผนภูมิ

โปรดทราบว่ากล่องเรนโกะ พร้อมกับไส้เทียนของมันถูกสร้างขึ้นตามค่าปิดหรือค่า OHLC ของแถบราคาดั้งเดิม กล่องเรนโกะ ใช้แท่งราคาเป็นแหล่งข้อมูล