ฉันต้องการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้วยเสียงเมื่อทำการซื้อขาย

เปิดแถบการซื้อขายในหน้าการตั้งค่าชาร์ตของคุณเพื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้วยเสียง