ฉันไม่สามารถค้นหาฟิวเจอร์ของอินเดียและออปชั่น (NSE, MCX) ได้

ในปัจจุบันนี้ข้อมูลตลาดฟิวเจอร์อินเดีย/ออปชั่นจาก MCX และ NSE ยังไม่มีใน TradingView แต่อย่างไรก็ตาม เรามีข้อมูล ตลาดฟิวเจอร์จาก BSE พร้อมให้ท่านใช้งาน