สเกลราคาไม่แสดง

การแสดงผลของสเกลราคานั้นถูกปรับอย่างอัตโนมัติแล้วในตอนนี้ สเกลราคานั้นจะแสดงผลเสมอถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดติดกับมัน สเกลราคาจะถูกซ่อนถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดติดกับมัน ดังนั้นถ้าคุณต้องการเปิดสเกลใด ๆ นำอินดิเคเตอร์หรือสัญลักษณ์ไปติดเข้ากับมัน

ตัวอย่างเช่น ย้ายอินดิเคเตอร์ยังอีกสเกลด้านซ้ายมือ