ฉันไม่สามารถซ่อนสเกลราคาได้

การแสดงผลของสเกลราคานั้นถูกปรับอย่างอัตโนมัติแล้วในตอนนี้ สเกลราคานั้นจะแสดงผลเสมอถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดติดกับมันอยู่ สเกลราคาจะถูกซ่อนถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดติดกับมัน ดังนั้นถ้าคุณต้องการปิดสเกลใด ๆ ย้ายอินดิเคเตอร์หรือสัญลักษณ์ที่ติดกับมันไปยังสเกลอื่น ๆ หรือเลือก ไม่แสดงสเกล

ตัวอย่างเช่น ย้ายอินดิเคเตอร์ยังอีกสเกลหนึ่ง (ด้านขวา) เพื่อซ่อนสเกลทางด้านซ้ายออกไป