จะวางสเกลราคาทั้งหมดไว้ทางขวาหรือซ้ายมือได้อย่างไร?

ในการตั้งค่าชาร์ต คุณสามารถตั้งค่าทางด้านขวาหรือซ้ายมือของชาร์ตเพื่อวางสเกลราคาทั้งหมดได้ :