ลิ้งค์เชื่องโยงไปยังการตั้งค่าสเกลราคาได้หายไปจากหน้าต่างการตั้งค่าอินดิเคเตอร์/สัญลักษณ์