ลิ้งค์เชื่องโยงไปยังการตั้งค่าสเกลราคาได้หายไปจากหน้าต่างการตั้งค่าอินดิเคเตอร์/สัญลักษณ์

คุณสามารถปรับลิ้งค์ของอินดิเคเตอร์หรือสัญลักษณ์เข้ากับสเกลราคาใด ๆ ได้จากเมนูโต้ตอบการใช้งานของอินดิเคเตอร์หรือสัญลักษณ์