จะแสดงแถบการซื้อ/ขายบนชาร์ตได้อย่างไร?

คุณสามารถแสดงแถบการซื้อ/ขายได้ดังนี้:

  • ในการตั้งค่าชาร์ต;

  • ในเมนูแถบการซื้อขาย