ฉันเห็นข้อความ "สัญลักษณ์นี้ไม่สามารถซื้อขายได้" เมื่อทำการซื้อขาย

โปรดทำให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกสัญลักษณ์ที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น สำหรับการซื้อขายกับ Oanda ให้ทำการค้นหาคู่เงินที่มาจากโบรคเกอร์ Oanda ในช่องค้นหา:
และคุณอาจจำเป็นต้องเลือก Checkbox (ตามรูปด้านล่าง) เพื่อแสดงตลาดที่คุณสามารถทำการซื้อขายกับโบรคเกอร์ได้ในช่องค้นหา