ปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งเตือนบน สัญลักษณ์สเปรด

ในหน้า Spread ชาร์ต แท่งเรียลไทม์นั้นถูกสร้างขึ้นมาจากข้อมูล Tick ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ ขณะที่แท่งในอดีตนั้นถูกสร้างมาจากข้อมูลรายนาที เหตุผลสำหรับความแตกต่างนี้คือข้อมูล Tick ของการเคลื่อนที่ของราคาภายในแท่งกราฟไม่ได้รวมอยู่ในแท่งในอดีต นี่คือวิธีการที่ Spread ชาร์ตถูกประมวลผล ลำดับการเคลื่อนที่ของราคาภายในแท่งนั้นเป็นตัวการสำคัญในการสร้างแท่งชาร์ตแบบเรียลไทม์ เซิร์ฟเวอร์การแจ้งเตือนของเรานั้นประมวลผลจากข้อมูลเรียลไทม์ ขณะที่เซิร์ฟเวอร์ของชาร์ตสามารถประมวลผลเพียงบางส่วนของชาร์ตในอดีต นั่นเป็นผลให้ แท่งกราฟที่สร้างขึ้นจากเซิร์ฟเวอร์ทั้งสองอาจไม่ตรงกัน ดังนั้น เมื่อเปิดชาร์ตขึ้นมา คุณอาจจะเห็นเรนจ์ของแท่งกราฟที่แตกต่างจากแท่งกราฟที่ถูกใช้ในการแจ้งเตือน และการแจ้งเตือนจะทำงาน ในมุมมองที่ทำให้เห็นว่า ทำงานไม่ถูกต้อง

ในเวลานี้ยังไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหาของพฤติกรรมดังกล่าว ดังนั้น เราไม่แนะนำให้ตั้งค่าการแจ้งเตือนบน Spread ชาร์ต