ฉันไม่สามารถหาเงื่อนไขการตั้งค่าการแจ้งเตือนที่ตรงความต้องการของฉันได้

หากคุณไม่สามารถหาเงื่อนไขที่เหมาะสมได้ในหน้าต่างการ สร้างการแจ้งเตือน คุณสามารถบรรลุเป้าหมายความต้องการของคุณได้ด้วยการอินดิเคเตอร์ขึ้นมาด้วยภาษา Pine ที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขและประมวลผลอยู่บนชาร์ต และคุณสามารถเลือกเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นเองเมื่อทำการตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยตัวของท่านเอง สคริปต์ดังกล่าวควรประกอบด้วย ฟังก์ชัน alertcondition ฟังก์ชันนี้มีลักษณะสำคัญดังนี้:

1

alertcondition(condition, title, message)

ถ้าเงื่อนไขดังกล่าวเป็นจริงขึ้นมา การแจ้งเตือนจะถูกเปิดให้ทำงาน การสร้างการแจ้งเตือนบนพื้นฐานของ alertcondition ให้นำโค้ด Pine ที่มี alertcondition มาใช้กับชาร์ตที่ท่านใช้งาน เปิดหน้าต่างการ สร้างการแจ้งเตือน เลือกนำโค้ด Pine เป็นเงื่อนไขหลักของการแจ้งเตือนและเลือกเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงในการส่งการแจ้งเตือน พร้อมกับชื่อที่คุณส่งค่าให้กับฟังก์ชัน alertcondition