ภาพเครื่องมือทางเทคนิคอลเลื่อนไปยังจุดอื่น ในบนกรอบเวลาอีกกรอบเวลาหนึ่ง

ภาพเครื่องมือทางเทคนิคอลอาจจะแสดงแตกต่างกันได้บนกรอบเวลาที่ต่างกันบนสัญลักษณ์เดียวกัน เหตุผลหนึ่งคือในกรอบเวลาเล็กจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่มากกว่า (เนื่องจากแท่งกราฟในกรอบเวลาและค่าของ OHLC)

ตัวอย่างเช่น เราลากเส้นแนวโน้มที่เชื่อมต่อระหว่าง 2 แท่งกราฟด้วยจุดสูงสุดของทั้งสองจากนั้นเปรียบเทียบว่าผลลัพธ์อาจแตกต่างกันได้อย่างไร ขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่เราใช้ (ชาร์ตรายวัน vs รายสัปดาห์ ตัวอย่างนี้)

  1. ในตอนแรก เราลากเส้นแนวโน้มบนชาร์ตด้วยกรอบเวลารายวันและเปรียบเทียบว่ามันจะถูกแสดงผลอย่างไรบนชาร์ตรายสัปดาห์

    วันที่และเวลาที่ถูกเลือกเป็นจุดในชาร์ตรายวันนั้นไม่เหมือนกับชาร์ตรายสัปดาห์ บนชาร์ตรายสัปดาห์ จุดเริ่มต้นของวันที่และเวลาจะเป็นจุดเริ่มต้นของสัปดาห์และจุดของเส้นแนวโน้มของชาร์ตรายสัปดาห์จะแสดงด้วยวันแรกของสัปดาห์ (รวมชาร์ตรายวันไว้ทั้งหมด) นั่นหมายถึงพิกัดตำแหน่ง X ของเส้นนี้จะแตกต่างกันในขณะที่เส้นแนวโน้มนั้นเหมือนกัน

  2. ในตอนนี้เรากำลังจะลากเส้นแนวโน้มเดียวกันบนชาร์ตรายสัปดาห์วันที่และเวลาที่ถูกเลือกเป็นจุดในชาร์ตรายสัปดาห์นั้นจะสามารถใช้ได้ในชาร์ตรายวัน ดังนั้นเส้นแนวโน้มจะถูกแสดงบนจุดเหล่านั้นอย่างแท้จริง แต่จุดของเส้นแนวโน้มบนชาร์ตรายวันจะไม่ติดกับราคาสูงสุดเหมือนกับที่มันเป็นบนชาร์ตรายสัปดาห์เนื่องจากว่าจุดปลายของเส้นจะเป็นวันแรกของสัปดาห์ (ยังไม่ถึงจุดสูงสุดของสัปดาห์)
    มันเป็นเช่นเดียวกันเมื่อคุณวาดเครื่องมือทางเทคนิคอลใด ๆ โดยใช้การจัดวางชาร์ตอันหนึ่งจากนั้นเปลี่ยนกรอบเวลา เครื่องมือวาดภาพทางเทคนิคอลอาจจะถูกวาดลงในตำแหน่งที่แตกต่างไปขึ้นกับกรอบเวลาที่ถูกใช้ในตอนแรกที่มันถูกเพิ่มเข้ามา