ฉันต้องการ แก้ไข/ลบ ไอเดียหรือสคริปต์ของฉัน

ตาม ระเบียบการใช้งาน ไอเดียและสคริปต์ที่เป็นสาธารณะสามารถแก้ไขหรือลบออกได้ ภายในระยะเวลา 15 นาทีหลังจากเผยแพร่เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานเองหรือผู้ดูแลระบบ & พนักงานของ TradingView ไม่สามารถแก้ไขหรือลบมันได้

ทำไมเราจึงไม่ลยไอเดียและสคริปต์ที่เป็นสาธารณะ นี่เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาและภารกิจของ TradingView เรากำลังทำงานเพื่อให้การพูดคุยเกี่ยวกับตลาดการเงินบนอินเทอร์เน็ตมีความโปร่งใสและเหมือนกันสำหรับทุกคน มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่ไอเดียของผู้เผยแพร่จะไม่ปรับให้เข้ากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น แต่มีความซื่อสัตย์อย่างแท้จริงเกี่ยวกับความสำเร็จและความล้มเหลวกับชุมชนทั้งหมดและกับตัวเขาเอง ในแต่ละไอเดียคุณสามารถดูว่าประวัติการคาดการณ์ปรากฏผลลัพธ์ในความเล่นเป็นอย่างไร โดยคลิกที่ปุ่มโหลดบาร์ใหม่ดังนั้นจึงไม่สามารถปรับผลลัพธ์สุดท้ายได้ ซึ่งจะเป็นไปไม่ได้ถ้าผู้เขียนสามารถเลือกลบไอเดียที่ไม่ได้กำไรหรือไม่ประสบความสำเร็จ และคงไว้เฉพาะอันที่ทำกำไรได้เท่านั้น

ส่วนหนึ่งของภารกิจ TradingView คือการสร้างชุมชนเปิดของผู้พัฒนา Pine-coders ที่แบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับผู้อื่น ส่วนอินดิเคเตอร์และกลยุทธ์สาธารณะ เป็นส่วนสำคัญของ TradingView และมีผู้ใช้จำนวนมากใช้งาน ดังนั้นทุกสิ่งที่เคยเผยแพร่ไว้จึงเป็นสมบัติของชุมชน หากเราไม่ปฏิบัติตามกฎดังกล่าวผู้เขียนสคริปต์สามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานของผู้ใช้หลายพันคนเพียงแค่ตัดสินใจลบออกไป

หากคุณต้องการเผยแพร่สคริปต์หรือแนวคิดที่คุณต้องการลบในอนาคตหรือที่คุณไม่ต้องการปล่อยให้สาธารณชนสามารถใช้งานได้คุณสามารถใช้ตัวเลือกเผยแพร่แบบส่วนตัวได้ตลอดเวลา