ฉันสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็น สาธารณะ / ส่วนตัว ของไอเดียที่เผยแพร่ได้หรือไม่?

มันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไอเดียที่เผยแพร่จากสาธารณะเป็นส่วนตัว หรือในทางกลับกันได้

ถ้าผู้ใช้งานสามารถทำให้ไอเดียบางไอเดียที่เป็นสาธารณะให้กลับมาเป็นไอเดียส่วนตัว มันจะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการซ่อนหรือปิดบัง ไอเดียการเทรดที่ขาดทุน (ที่เดิมเคยกำหนดให้เป็นสาธารณะ) ให้ออกไปจากสังคมแห่งความโปร่งใสของเรา และถ้าผู้ใช้งานสามารถทำให้ไอเดียบางไอเดียที่เป็นส่วนตัวให้กลับมาเป็นไอเดียสาธารณะ มันจะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการแสดงการเทรดที่ได้กำไร (ที่เดิมเคยกำหนดให้เป็นส่วนตัว) และเก็บไอเดียการเทรดที่ขาดทุนไว้เป็นส่วนตัวเช่นเดิม และเป็นผลทำให้ แถบไอเดียในหน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้งานอาจจะไม่ได้นำเสนอภาพที่แท้จริงของผู้ใช้งานนั้นๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อปฏิญานของ TradingView ในด้านความโปร่งใส

โปรดทราบว่า ท่านสามารถทำการเผยแพร่ไอเดียส่วนตัวให้เป็นไอเดียสาธารณะได้ใหม่ได้ (ไม่ใช่การเปลี่ยนสถานะความเป็นส่วนตัวของไอเดีย)