ฉันเป็นผู้ใช้บริการแบบเสียค่าบริการ แต่ฉันถูกระงับการใช้งานโดยผู้ดูแลระบบ ฉันมีสิทธิ์เรียกคืนเงินได้หรือไม่?