มีวิธีการในการเปลี่ยนโซนเวลาของชาร์ต หรือ เวลาของนาฬิกาที่ด้านล่างของชาร์ตหรือไม่?

คุณสามารถเปลี่ยนโซนเวลาของชาร์ต และ/หรือ เวลาของนาฬิกาที่แถบด้านล่างได้โดยคลิกที่นาฬิกาหรือการตั้งค่าชาร์ตในแถบ โซนเวลา/เซสชั่น